• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • wolnostojący • rynek wtórny

dolnośląskie • Grodziec Mały

134 250 PLN • 96 
1 398 PLN za metr2
13 September 2017

4 pokoje • 1 łazienka • parter/budynek parterowy • budynek parterowy

Dodaj do schowka Kontakt

http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img1.media.szybko.pl/mediacat/photo/08/ed/5a/08ed5a4c7e9dd0ba3ee1a1bcfb57bada.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img1.media.szybko.pl/mediacat/photo/5c/ae/74/5cae74b877732d1637ffaa0a0bc7730f.jpg
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Głogów, dnia 08-09-2017r.

Marcin Sobuś

67-200 Głogów ul.G.Morcinka 8

tel. 76 833-22-22 ; fax 76 8313284 ; e-mail:

www.komornik-glogow.pl

Sygn.akt Km 2733/16

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 2733/16

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-10-2017 o godz 14:10 w sali nr 210 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - nr działki 332 o pow. 0,3287 HA, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow. użytk. 96,00m2) i budynkiem gospodarczym, zlokalizowanej przy drodze asfaltowej, uzbrojonej w sieć elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową. Nieruchomość położona jest w miejscowości Grodziec Mały 73, posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rej. w Głogowie nr LE1G/00003043/5, oraz stanowi własność dłużników:

Braciak Krzysztof Sebastian

pl. 1000-lecia 3/11; 67-200 Głogów

Braciak Ewa Maria

Grodziec Mały 50B/4; 67-240 Grodziec Mały

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 179.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 134.250,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07116022020000000129920247

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 2733/16, oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Marcin SobuśKontakt:
Komornik Sądowy Marcin Sobuś
tel: 76 833-22-22

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a


83-330 Żukowo

tel: +48586858585

tel: 502011101

fax: +48586858585

Osoba kontaktowa

Komornik Sądowy Marcin Sobuś

tel: 76 833-22-22

Podobne oferty z okolicy

wolnostojący • 96 m2

Grodziec Mały

 

Komornik Sądowy Marcin Sobuś

76 833-22-22
 
..