• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • budowlana • rynek wtórny

dolnośląskie • Jedlina-Zdrój • Krótka

16 000 PLN • 1055 
15 PLN za metr2
06 December 2018

Dodaj do schowka Kontakt

http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/350/1ea66ea81f651f60e88cfa93f6f021f2.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/350/303d06bd04c83966b32dd5bc076f4093.jpg
Jedlina-Zdrój, 03.12.2018 r.

GPM.6840.49.2016

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1055 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Krótkiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 55/2, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00073575/2.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 55/2 oznaczona jest symbolem 4.4MN/MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.

2) w ewidencji gruntów działka nr 55/2 oznaczona jest użytkiem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.CENA WYWOŁAWCZA: 16 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu

11 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2.WYSOKOŚĆ WADIUM:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), nie później niż 4 stycznia 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie):

„wadium - działka nr 55/2”.INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu).DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 74 8510963

www.jedlinazdroj.eu

www.bip.jedlinazdroj.eu

e-mail:Sporządziła: J. WiśniewskaKontakt:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel: 748510963

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48586858585

tel: 502011101

fax: +48586858585

Osoba kontaktowa

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

tel: 748510963

Podobne oferty z okolicy

budowlana • 1055 m2

Jedlina-Zdrój • Krótka

 

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

748510963
 
..