• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • budowlana • rynek wtórny

zachodniopomorskie • Kołobrzeg

955 000 PLN • 3314 
288 PLN za metr2
15 April 2019

Dodaj do schowka Kontakt

http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/b9b31690d0d4f6654770b5cd96bb08b9.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/9b046e487e48a5fbe0aaa07d50715cda.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/7be1cb8fcc9d767773f42115ed0ba981.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/59ec131b23204e3cdd22c35bcaa42ccf.jpg
Nieruchomość przy ul. Toruńskiej w Kołobrzegu pod usługi, handel, parkingi i obsługę komunikacji
Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - ul. Toruńska w Kołobrzegu
GN.6840.1.22.2013.II
Kołobrzeg 9 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ i uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLV/584/14 z dnia 31 marca 2014 r., Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
• Położenie i opis nieruchomości: ul. Toruńska w Kołobrzegu
• Oznaczenie geodezyjne -
• Nr działki - 82/5
• Nr obrębu - 18
◦ Nr KW - KO1L/00011920/0
• Powierzchnia w hektarach - 0,3314
• Opis nieruchomości - Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie pośredniej miasta, w terenie zurbanizowanym dostępność komunikacyjna dobra, kształt nieregularny. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5- Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolami U29 - przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o pow. sprzedaży do 1900 m2, gastronomię, wystawiennictwo, rozrywka itp.; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi kultury, biurowo-administracyjne oraz KDp 15 - tereny parkingów i obsługi komunikacji. W procedowanej zmianie planu działka oznaczona jest symbolem U17 - przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2, warsztaty samochodowe, myjnie i salony samochodowe oraz stacje paliw.
• Termin zagospodarowania - 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.
• Forma zbycia nieruchomości - własność
• Cena wywoławcza brutto w zł - 955.000,- (w tym VAT 23%).
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, osoby które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości, pozbawione prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy), ustala się termin złożenia wniosku o zakup nieruchomości do dnia 27.05.2019 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 12.04.2019 r. do 2.05.2019 r.

Opracowała: Ewa Pyjek
Z-ca Naczelnika
tel.: +48 94 35 51 562

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

Grzegorz Cymmerman Trader

ul. Jana Wasilkowskiego 1A/10
02-776 Warszawa

tel: +48607111400

Osoba kontaktowa

GC Trader

tel: +48607111400

Podobne oferty z okolicy

budowlana • 3314 m2

Kołobrzeg

 

GC Trader

+48607111400
 
..