• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • inwestycyjna • rynek wtórny

opolskie • Popielów • Dworcowa

180 000 PLN • 2729 
66 PLN za metr2
08 November 2019

Dodaj do schowka Kontakt

https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/176/5feccec1c8fbe6dc8249184580a59261.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/176/7005c4e59c4d2a21a1e6207cc16ef36d.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/176/1191d6f8c13c394c6f59cfb8e3c7f17b.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/176/fed8616100b6b894c83a418ddd1d9a06.jpg
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A

Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.575.920,52 PLN wniesiony w całościZAPRASZA

do postępowania ofertowego na sprzedaż

nieruchomości położonej w Popielowie przy ul. Dworcowej 84,

dz. nr 1408/105, 1409/105 k.m.1

Sprzedażą objęte jest:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1408/105,

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1409/105, wraz z 207/1000 udziałem w części wspólnej budynku administracyjno-mieszkalnego, 155/1000 udziałem w części wspólnej budynku gospodarczego oraz 91/1000 udziałem w części wspólnej magazynu podręcznego;

wraz z prawem własności posadowionych na przedmiotowych działkach budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Popielowie przy ul. Dworcowej 84, w powiecie opolskim, w województwie opolskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1B/00013112/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu - V Wydział Ksiąg Wieczystych.Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia:

1) na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce o nr 1408/105, 1409/105, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki,

2) na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych bądź właścicieli działki 1409/105, bezpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej (przechodu i przejazdu) umożliwiającej nieutrudniony dostęp do kanalizacji sanitarnej posadowionej na działce 1408/105, w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, w tym przebudowy sieci, napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej nie może być niższa

niż 180 000 PLN netto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)Wadium wynosi 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 27.11.2019 r. do godz. 09:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889-75-44, kom. 516 110 178, 77/889-82-90, kom. 601 513 367 oraz osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 2, w dniach od 5.11.2019 r. do 26.11.2019 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 8:00-13:00 ).

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl


Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2538

Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania ofertowego:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2539

Szczegółowe informacje o przedmiocie postępowania ofertowego:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2540

Klauzula informacyjna:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2541Kontakt:
TAURON Dystrybucja SA
tel: 77 889 75 44

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48586858585

tel: 502011101

fax: +48586858585

Osoba kontaktowa

TAURON Dystrybucja SA

tel: 77 889 75 44

Podobne oferty z okolicy

inwestycyjna • 2729 m2

Popielów • Dworcowa

 

TAURON Dystrybucja SA

77 889 75 44
 
..