• Nieruchomości na sprzedaż

3 800 000 PLN (917 PLN/m²) na sprzedaż

Cieszyn, Kolejowa (Śląskie)

Lokal biurowy

 • Pokoje-
 • Łazienki1
 • Powierzchnia4144.00m²
 • Rodzaj Lokal biurowy
 • Cena 3 800 000 PLN
 • MiastoCieszyn
 • Rok budowy1995

Opis szczegółowy


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (zwana dalej „Bankiem”)

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu NieruchomościSprzeda w trybie z wolnej ręki:

a) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 107/4, 142/1 o łącznej powierzchni 0,1792 ha, położonych w obrębie 41, wraz z prawem odrębnej własności budynku o funkcji biurowej, którego powierzchnia netto zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną z dnia 29.12.2015 roku wynosi 4 144,48 m.kw dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00051037/8,

b) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 108/1 położonej w obrębie 41, o powierzchni 0,0009 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00056954/7,

c) prawo własności zabudowanej działki gruntowej o nr ewidencyjnym 126/2, położonej w obrębie 41,

o powierzchni 0,0216 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00077974/6.Oczekiwana cena zbycia wynosi: 3 800 000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) netto.Dla obszaru gdzie usytuowany jest budynek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej Cieszyna, zmienionego uchwałą nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 roku, kompleks usytuowany jest na obszarze oznaczonym symbolem A1MWU – tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna i zabudowę usługową.Oferty należy składać mailowo na adres: . Szczegóły dot. złożenia oferty znajdują się na stronie Banku pod adresem: w ogłoszeniu "Cieszyn ul. Kolejowa 25".W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości, PKO Bank Polski SA zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym Oferenci zostaną poinformowani.Zawarcie umowy sprzedaży, w tym umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. XXXXXXXX044 w godzinach 9.00-15.00.Zapraszamy do składania ofert !Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS XXXXXXX438, NIP: XXXXXXXXXX-38, REGON: XXXXXX263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł, infolinia: XXXXXX302.W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.”

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS XXXXXXX438; NIP: XXXXXXXXXX-38 REGON: XXXXXX263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł.

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 313
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14263896
 • Liczba łazienek: 1
 • Stan: Ogrzewanie (miejskie)

Mapa

Śląskie, Cieszyn, Kolejowa
Marek Mieczyński

Marek Mieczyński

+48XXXXXX044
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Lokal biurowy z rynku wtórnego na sprzedaż Cieszyn Kolejowa

nieruchomosci-na-sprzedaz.pl / 14263896

Zdjęcie ogłoszenia - Kolejowa
Zdjęcie ogłoszenia - Kolejowa
Zdjęcie ogłoszenia - Kolejowa

3 800 000 PLN

917 zł/m²
Cieszyn, Kolejowa

Główne cechy:

 • Powierzchnia 4144.00m²
 • Łazienki 1
 • Rok budowy 1995

Opis - Lokal biurowy


PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (zwana dalej „Bankiem”)

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Departament Sprzedaży i Najmu NieruchomościSprzeda w trybie z wolnej ręki:

a) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 107/4, 142/1 o łącznej powierzchni 0,1792 ha, położonych w obrębie 41, wraz z prawem odrębnej własności budynku o funkcji biurowej, którego powierzchnia netto zgodnie z inwentaryzacją architektoniczną z dnia 29.12.2015 roku wynosi 4 144,48 m.kw dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00051037/8,

b) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 108/1 położonej w obrębie 41, o powierzchni 0,0009 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00056954/7,

c) prawo własności zabudowanej działki gruntowej o nr ewidencyjnym 126/2, położonej w obrębie 41,

o powierzchni 0,0216 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00077974/6.Oczekiwana cena zbycia wynosi: 3 800 000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) netto.Dla obszaru gdzie usytuowany jest budynek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej Cieszyna, zmienionego uchwałą nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 roku, kompleks usytuowany jest na obszarze oznaczonym symbolem A1MWU – tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna i zabudowę usługową.Oferty należy składać mailowo na adres: . Szczegóły dot. złożenia oferty znajdują się na stronie Banku pod adresem: w ogłoszeniu "Cieszyn ul. Kolejowa 25".W przypadku wpływu do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości, PKO Bank Polski SA zastrzega możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie internetowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, o czym Oferenci zostaną poinformowani.Zawarcie umowy sprzedaży, w tym umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umów w postaci aktu notarialnego ponosi nabywca.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. XXXXXXXX044 w godzinach 9.00-15.00.Zapraszamy do składania ofert !Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS XXXXXXX438, NIP: XXXXXXXXXX-38, REGON: XXXXXX263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł, infolinia: XXXXXX302.W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.”

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS XXXXXXX438; NIP: XXXXXXXXXX-38 REGON: XXXXXX263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł.


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 313
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14263896
 • Liczba łazienek: 1
 • Stan: Ogrzewanie (miejskie)